Regulamin
Organizator

Stowarzyszenie Roosters z siedzibą w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 63.  NIP:6272747762
Turniej składający się z 8 imprez organizowany jest przy wsparciu finansowym miasta Chorzów w ramach zadania publicznego oznaczonego jako  „WIELKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ STREETBALL NA TERENIE MIASTA CHORZÓW”.
Opłaty

Udział w turnieju jest bezpłatny dla wszystkich kategorii wiekowych.

Miejsce Rozgrywek
Boiska zewnętrzne przy Kompleksie Sportowym “Hajduki” ul. Gagarina/Granicznej w Chorzowie.
Nagrody
Pula nagród wynosi 9400 PLN, jednakże kwota ta może wzrosnąć, dzięki podjętym przez organizatora działaniom, które mają na celu pozyskanie dodatkowych środków od sponsorów.
W każdym turnieju trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymują medale oraz  nagrody rzeczowe.
Trzy najlepsze drużyny wyłonione w finale Wielkiego Turnieju w każdej kategorii wiekowej, otrzymają dodatkowe nagrody rzeczowe, puchar oraz dyplomy.

Zgłoszenia drużyn oraz termin rozgrywek.

Zgłoszenia drużyn w poszczególnych turniejach odbywać się będą drogą mailową, 6 dni przed rozpoczęciem konkretnego turnieju od godziny 12:00.
Drużyn mogą składać zgłoszenia również na miejscu w dniu turnieju od godz. 9.30 do godz.10:00 u organizatora.
Wcześniejsze zgłoszenia drużyn przed oficjalnym terminem zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: biuro@roosters.pl.
W zgłoszeniu należy podać:
– Kategoria wiekowa.
– Nazwę drużyny.
– Imię i nazwisko oraz nr telefonu kapitana drużyny.
Imiona i nazwiska pozostałych członków drużyny.

Drużyna może posiadać minimum 3, a maksymalnie 4 zawodników.
W każdej kategorii organizator przewiduje dopuszczenie 12 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Data rozgrywek:  22.07.2017 (sobota),
Termin zgłoszenia:  17.07.2017 (poniedziałek) od godziny 12:00.

Daty rozgrywek:  03.08.2017 (czwartek),
Termin zgłoszenia:  29.07.2017 (sobota) od godziny 12:00.

Daty rozgrywek: 10.08.2017 (czwartek),
Termin zgłoszenia:  05.08.2017 (sobota) od godziny 12:00.

Daty rozgrywek: 17.08.2017 (czwartek),
Termin zgłoszenia:  12.08.2017 (sobota) od godziny 12:00.

Daty rozgrywek: 24.08.2017 (czwartek),
Termin zgłoszenia:  19.08.2017 (sobota) od godziny 12:00.

Daty rozgrywek: 31.08.2017 (czwartek),
Termin zgłoszenia:  26.08.2017 (sobota) od godziny 12:00.

Daty rozgrywek: 02.09.2017 (sobota),
Termin zgłoszenia:  28.08.2017 (poniedziałek) od godziny 12:00.

Daty rozgrywek: 09.09.2017 (sobota),
Termin zgłoszenia:  04.07.2017 (poniedziałek) od godziny 12:00.

Godziny rozgrywek: 10:00-15:00

Powyższe zasady zapisów dotyczą każdego z turniejów z osobna, dlatego też drużyny muszą każdorazowo zgłaszać chęć uczestnictwa w poszczególnych turniejach.
Każda drużyna zakwalifikowana przez organizatora zostanie powiadomiona o tym fakcie drogą elektroniczną. Pełna lista zakwalifikowanych drużyn zgłoszonych droga mailową zostanie opublikowana w serwisie internetowym  www.wielkiturniej.pl

Kategorie

Organizowany “Wielki Turniej Koszykówki”, odbywać się będzie w trzech kategoriach:
szkoła podstawowa 5-6 klasa (2004-2005) ,
gimnazjum (2001-2003),
szkoła średnia (liceum 1998-2000).
Drużyny mieszane. Brak podziału na kategorie dziewczyny i chłopców.
Na każdym turnieju w godzinach 10:30-12:00 odbywać się będą konkursy, gry, zabawy oraz dodatkowe atrakcje dla młodszych dzieci, w ramach zajęć Akademii Przedszkolaka Roosters.
Osoby niepełnoletnie są zobowiązane w dniu turnieju przedłożyć organizatorowi zgodę na udział w rozgrywkach podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów. W przeciwnym razie nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
Zgodę rodziców można pobrać ze strony www.roosters.pl lub bezpośrednio:
www.roosters.pl/pliki/ZGODA_RODZICA_TURNIEJ_KOSZYKOWKI.pdf

Zgoda musi zostać dostarczona każdorazowo przed każdym z turniejów.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ILOŚCI DRUŻYN DOPUSZCZONYCH DO TURNIEJU W DANYM DNIU.

Klasyfikacja

W ramach Wielkiego Turnieju Koszykówki odbędzie się 8 turniejów, wszystkie na boiskach zewnętrznych przy Kompleksie Sportowym “Hajduki” (ul. Gagarina/Graniczna, Chorzów).
Na każdym turnieju wyłaniane są 3 najlepsze drużyny w każdej kategorii, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
Każda drużyna może wystąpić w dowolnej liczbie turniejów, dzięki czemu może zdobyć większa ilość punktów w klasyfikacji generalnej.
Do sklasyfikowania drużyny będą brane wszystkie występy w cyklu „Wielkiego Turnieju”
Każda drużyna w czasie całego cyklu musi występować pod tą samą nazwą, jeśli chce wliczać się do klasyfikacji generalnej.
Zespół liczy 3+1 rezerwowy, z czego co najmniej 2 zawodników jest w drużynie na stałe przez cały cykl. Na każdym turnieju dopuszcza się zmianę maksymalnie dwóch zawodników.
Jeżeli drużyna nie zastosuje się do przepisu, nie zostanie zaliczona do klasyfikacji generalnej, a jedynie w pojedynczym turnieju.

Punktacja w klasyfikacji generalnej

Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii w pojedynczym turnieju otrzymuje -15 punktów w klasyfikacji generalnej „Wielkiego Turnieju”, drużyna na drugim miejscu- 12 punktów, trzecim miejscu- 10 punktów, czwartym miejscu- 8 punktów.
Zespoły, które rozegrają w grupach wszystkie mecze, ale zostały sklasyfikowane na miejscu 5 do 12 otrzymują – 4 punkty. Drużyna która rozegra wszystkie mecze w 8 cyklowym turnieju otrzymuje bonus w postaci 20 punktów.

Każda drużyna podczas ośmiocyklowego turnieju koszykówki będzie zbierała punkty w klasyfikacji generalnej do Wielkiego Finału, który odbędzie się dnia:  09.09.2017 (sobota)  Po zakończeniu rozgrywek ósmego cyklu turnieju, zostanie wyłonione 6 najlepszych drużyn z klasyfikacji generalnej. Jeśli drużyna, która dostała się do Wielkiego Finału nie będzie obecna w tym dniu, na jej miejsce awansuje drużyna z kolejnego miejsca w tabeli.

Zasady

●    Drużyny będą rywalizowały w grupach ustalonych przez organizatora. W dniu turnieju organizator decyduje o ilości drużyn wchodzących do półfinału i finału.
●    Drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników
●    Mecze rozgrywane będą piłkami o rozmiarze “7”. Wyjątkiem jest kategoria szkoły podstawowej, w których piłka będzie w rozmiarze “6”.
●    Mecze rozgrywane będą na połowie boiska do koszykówki.
●    Obserwator przed rozpoczęciem meczu losuje, która drużyna otrzyma piłkę i rozpocznie grę.
●    Rozgrzewka obu drużyn przygotowujących się do gry odbywa się na boisku, na którym rozgrywany będzie mecz i rozpoczyna się 2 minuty przed spotkaniem.
●    Gra toczy się do 11 punktów lub maksymalnie 10 minut (czas zatrzymywany jest na rzuty wolne w ostatniej minucie, przerwę na żądanie oraz kiedy według obserwatora sytuacja będzie tego wymagać np. kontuzja zawodnika).
●    Każdy uzyskany kosz to 1 pkt, za kosz uzyskany z dystansu (zza linii 6.75) zalicza się 2 pkt
●    nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.
●    Celny rzut wolny, który wykonuje się z linii oddalonej od tablicy o 4m, liczony jest za 1 pkt. po rzucie osobistym następuje zmiana posiadania piłki.
●    W przypadku remisu w regulaminowym czasie, zostanie przeprowadzona dogrywka, trwająca do czasu zdobycia “złotego kosza” (wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie punkt). Dogrywkę rozpoczyna drużyna która wygrała losowanie przed dogrywką.
●    Każda drużyna ma do wykorzystania jedną pół minutową przerwę, o którą może poprosić będąc w posiadaniu piłki.
●    Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna jest atakująca rozpoczyna akcję spoza 6.75 m.
●    Po straconym koszu tylko zawodnik z piłką musi wyjść co najmniej jedną nogą za linię rzutów “za 2 pkt”. Musi wystąpić przynajmniej jedno podanie przed próbą rzutu; w przeciwnym razie punkty nie będą zaliczone, a w posiadanie piłki wejdzie drużyna przeciwna.
●    W przypadku sytuacji spornych nie stosuje się rzutu sędziowskiego, lecz zasadę naprzemiennego posiadania piłki.
●    W przypadku, gdy gracz zostanie sfaulowany i zdobędzie punkt, jest on zaliczany, a piłka przechodzi do przeciwnika.
●    Mecz jest prowadzony przez sędziego.
●    Faule niesportowe karane są 1 rzutem wolnym i posiadaniem piłki dla drużyny wykonującej rzuty wolne. Taka sama kara spotyka drużynę przy wulgarnym i obraźliwym zachowaniu w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej, obserwatora lub widzów. Zawodnik, który otrzymał 2 faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany z meczu; Zawodnik, który otrzymał faul dyskwalifikujący zostaje wykluczony z rozgrywek całego turnieju.
●    Obserwator może wykluczyć zawodnika lub drużynę z gry w przypadku rażącego naruszenia zasad gry albo niesportowego zachowania.
●    Do zadań obserwatora należy pomiar czasu gry, liczenie punktów oraz rozstrzyganie kwestii spornych.
●    Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów”.
●    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na rozegranie turnieju.
●    Szczegółowe zasady gry, nie ujęte w regulaminie, ustala obserwator, a w ostateczności organizator.

Postanowienia ogólne

●    Każdy zawodnik odpowiada materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z ich przeznaczeniem.
●    Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za urazy i kontuzje zawodników powstałe w czasie trwania turnieju.
●    Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
●    Organizator zabezpiecza piłki meczowe.
●    Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
●    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora.
●    W przypadku braku aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia NW zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

●    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca organizacji turniejów w przypadku złych warunków atmosferycznych.
●    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji regulaminu.

Sklep